Strona główna » Polityka prywatności

Polecamy

1234

Kontakt

 • Gold Coin sp. z o.o.
 • Gold Coin sp. z o.o.
  31-724 Kraków
  os. Na Wzgórzach 35/8
  KRS 0000597425
  NIP: 6783158044
 • E-mail:biuro@om.sklep.pl
 • Telefon570 360 693
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek, 10.30 - 17.30

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Płać bezpiecznie

 • Przelewy24

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności:

 

Niniejszy Serwis internetowy („Serwis”) stanowi własność Gold Coin sp. z o.o. o danych rejestrowych wskazanych poniżej (dalej „Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 

Korzystanie z Serwisu jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią niniejszego dokumentu oraz wyrażeniem zgody na zawarte w niem postanowienia.
 

Akceptacja Polityki prywatności nie wyłącza ani nie zastępuje wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych celem poprawnej realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatność, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.


Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych Polityką prywatności oraz administratorem danych osobowych jest Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425.

 

DEFINICJE

 

1. Administrator – Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425.

 

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.om.sklep.pl

 

6. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Administrator pozyskuje również informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej wskazanymi celami.

 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 

1.1. Celem świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego oraz formularza celem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

1.2. Celem obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

1.3. Celem obsługi reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

1.4. W celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora;

1.5. Celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora w zakresie ochrony jego praw.

 

Aktywność Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym ich dane osobowe, są rejestrowane w logach systemu monitorującego oraz obrazującego aktywność użytkowników w Serwisie (wewnętrznym lub zewnętrznym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach w ramach Serwisu). Zebrane dane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług Administrator przetwarza również w celach technicznych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

 

REJESTRACJA W SERWISIE

 

1. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne. Podmioty dokonujące rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane podane dodatkowo mogą być każdocześnie osunięte przez Użytkownika, co jest równoznaczne z zaprzestaniem ich przechowywania i przetwarzania przez Administratora. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta. Brak udostępnienia danych obowiązkowych lub podanie danych nieprawdziwych skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub brakiem możliwości realizacji zamówienia.

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

2.1. W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie. Dla danych obowiązkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, dla danych fakultatywnych (nieobowiązkowych, dodatkowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – dobrowolna zgoda Użytkownika;

2.2. W celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora;

3.3. Celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora w zakresie ochrony jego praw;

3.4. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, w tym: imię i nazwisko, adres, numer ewidencyjny, numer telefonu lub adres e-mail, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych dysponentów przekazanych przekazanych danych osobowych pod warunkiem uzyskania ich uprzedniej zgody;

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Złożenie zamówienia, rozumiane jako zakupu towaru lub usługi),przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych obowiązkowych (stosownie oznaczonych w formularzu) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia. Odmowa ich podania skutkuje natomiast brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

2.1. Celem realizacji złożonego zamówienia – dla danych obowiązkowych: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; dla danych fakultatywnych: zgoda dysponenta danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.2. Celem realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny Administratora;

2.3. W celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora;

2.4. Celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora w zakresie ochrony jego praw.

 

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

 

1. W ramach funkcjonalności Serwisu Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie przez Użytkownika z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik jest uprawniony do podania również innych dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych obowiązkowych (stosownie oznaczonych w formularzu) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

2.1. Celem identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

2.2. W celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych poprzez prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz usprawniania procesu obsługi klienta., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora.

 

 

MARKETING

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na:

 

1.1. Kierowaniu do Użytkowników, za ich wyraźna, uprzednią i odwoływaną w każdym czasie zgodą e-mailowych powiadomień o aktualnych wydarzeniach w ramach Serwisu, zmianach w ofercie oraz planowanych akcjach promocyjnych które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

1.2. Prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

 

2. Działania marketingowe prowadzone są za uprzednia, wyraźną i bezpośrednią zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. Udzielona zgoda może być przez Użytkownika cofnięta lub zmodyfikowana w dowolnym momencie. Z chwilą cofnięcia udzielonej zgody, Administrator zaprzestaje wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależny jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych następuje w chwili wycofania wyrażonej zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenie przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych następuje również samoczynnie, w przypadku realizacji celu, w ramach którego następowało ich gromadzenie i przetwarzanie.

 

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w związku z realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania dane ulegają nieodwracalnemu usunięciu lub zanonimizowaniu.

 

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

1. Podmiotom, których dotyczą przekazane i przetwarzane dane osobowe przysługują następujące prawa:

 

1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Administratora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja zawiera również planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Administratora danych;

1.2. Prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;

1.3. Prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są niekompletne lub uległy zmianie;

1.4. Prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);

1.6. Prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;

1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;

1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Administratora;

1.9. Prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę ma przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dokonaniem wycofaniem zgody przez dysponenta;

1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć:

 

2.1. w formie pisemnej na adres: Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8;

2.2. drogą e-mailową na adres: biuro@goldcoin.com.pl.

 

3. Wniosek winien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:

 

3.1. Wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;

3.2. Wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie ;

3.3. Precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie;

 

4. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 

5. Administrator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

6. Administrator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Administratora, o ile owy wniosek nie precyzuje formy, jaka powinna posiadać odpowiedź.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

1. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

 

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator w sposób bieżący prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych na zlecenia Administratora przez podmioty trzecie.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

1. Automatyczne gromadzenie danych:

Gromadzeniu automatycznemu podlegają dane przekazywane przez urządzenie użytkownika, wykorzystywane do komunikacji z serwerami Administratora. Do danych, wskazanych ustępem poprzedzającym należą m.in.:

1.1. Adres IP;

1.2. Dane geolokalizacyjne;

1.3. Informacje o używanym systemie i przeglądarce internetowej;

1.4. Inne dane wykorzystywane celem tworzenia i zobrazowania statystyk ruchu internetowego w serwisach.

 

2. Dane określone ustępem poprzedzającym są gromadzone i przetwarzane w celu analizy zakresu i uczęszczalności oraz optymalizacji struktury i treści Serwisu.

 

3. Rodzaje wykorzystywanych cookies:

 

3.1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

3.2. Poprzez pliki wskazane ustępem poprzedzającym nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3.3. Pliki cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika na stosowanych przez niego urządzeniach i dostosować Serwis indywidualnie do stosowanej konfiguracji sprzętowej i programowej Użytkownikowi.

3.4. Stosowane pliki cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz przypisaną wartość.

 

4. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 

4.1. Pliki cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostające na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zamknięcie przeglądarki powoduje trwałe usunięcie z pamięci urządzenia zapisanych plików;

4.2. Pliki cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez właściwą funkcjonalność przeglądarki. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

 

5. Mechanizm plików cookies określonych w ustępie poprzedzającym nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie użytkowanej przeglądarki. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies może spowodować częściową lub całkowitą niedostępność Serwisu.

 

6. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 

6.1. Konfiguracji Serwisu, rozumianej jako dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6.2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6.3. Świadczenia usług reklamowych poprzez prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

6.4. Określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies:

 

7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

 

8. Zmiany ustawień, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą właściwych ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji wykorzystywanej usługi.

 

9. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany stosowanych ustawień w szczególności w sposób, umożliwiający blokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź informujący Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

 

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), jak również w plikach pomocy technicznej.

 

11. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu zgodnie z aktualnie prowadzoną Polityką Prywatności. Dokument w formie zmodyfikowanej obowiązuje od daty jego ogłoszenia w serwisie.

 

2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ