Strona główna1 » Polityka prywatności

Kontakt

 • Gold Coin sp. z o.o.
  31-724 Kraków
  os. Na Wzgórzach 35/8
  KRS 0000597425
  NIP: 6783158044
 • E-mail:biuro@om.sklep.pl
 • Telefon570 360 693
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek, 10.30 - 17.30

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Płać bezpiecznie

 • Przelewy24

Polityka prywatności

 Polityka prywatności:


Niniejszy Serwis internetowy („Serwis”) stanowi własność Gold Coin sp. z o.o. o danych rejestrowych wskazanych poniżej (dalej „Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika pozyskiwanych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Korzystanie z Serwisu jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią niniejszego dokumentu oraz wyrażeniem zgody na zawarte w niem postanowienia.

Akceptacja Polityki prywatności nie wyłącza ani nie zastępuje wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych celem poprawnej realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych Polityką prywatności oraz administratorem danych osobowych jest Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425.

 

 1. Znaczenie użytych terminów:

  1. Administrator - Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425, świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  2. Pliki cookies - dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych do kontaktu elektronicznego z Serwisem przy wykorzystaniu przeglądarki stron internetowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  3. Pliki cookies Administratora - pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  4. Serwis - strona internetowa lub aplikacja mobilna zlokalizowana pod adresem https://www.om.sklep.pl, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

  5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z funkcjonalności Serwisu.

  6. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca odrębnej osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z regulaminem Serwisu oraz obowiązującym prawem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych:

  1. Administrator gromadzi dane osobowe jedynie w przypadku dobrowolnego przekazania ich przez Użytkownika Serwisu poprzez:

   1. Przesłanie ich na skrzynki kontaktowe;

   2. Rejestrację dla potrzeb realizacji określonych usług;

   3. Przesyłanie formularzy zamówień i dostaw;

   4. Złożenia wniosku o umieszczenie adresu e-mail Użytkownika w bazie danych subskrybentów newslettera

  2. Rejestracja w Serwisie i/lub podanie danych osobowych w sposób określony powyżej oznacza za razem udzielenie zgody na wykorzystywanie tychże informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  3. Powierzone dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż zawarte w Polityce Prywatności, chyba że Administrator uzyskał uprzednią zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji jest wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

  4. Administrator gromadzi jedynie dane osobowe, niezbędne do realizacji usług na rzecz Użytkowników Serwisu.

  5. Poszerzenie zakresu danych identyfikacyjnych odbywa się jedynie za wiedzą i zgodą ich dysponenta, celem realizacji precyzyjnie określonej i zamówionej przez niego usługi.

 3. Automatyczne gromadzenie danych:

  1. Gromadzeniu automatycznemu podlegają dane przekazywane przez urządzenie użytkownika, wykorzystywane do komunikacji z serwerami Administratora.

  2. Do danych, wskazanych ustępem poprzedzającym należą m.in.:

   1. Adres IP;

   2. Dane geolokalizacyjne;

   3. Informacje o używanym systemie i przeglądarce internetowej;

   4. Inne dane wykorzystywane celem tworzenia i zobrazowania statystyk ruchu internetowego w serwisach.

  3. Dane określone ustępem poprzedzającym są gromadzone i przetwarzane w celu analizy zakresu i uczęszczalności oraz optymalizacji struktury i treści Serwisu.

 4. Rodzaje wykorzystywanych cookies:

  1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

  2. Poprzez pliki wskazane ustępem poprzedzającym nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

  3. Pliki cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika na stosowanych przez niego urządzeniach i dostosować Serwis indywidualnie do stosowanej konfiguracji sprzętowej i programowej Użytkownikowi.

  4. Stosowane pliki cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz przypisaną wartość.

  5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

   1. Pliki cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostające na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zamknięcie przeglądarki powoduje trwałe usunięcie z pamięci urządzenia zapisanych plików;

   2. Pliki cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez właściwą funkcjonalność przeglądarki. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

  6. Mechanizm plików cookies określonych w ustępie poprzedzającym nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

  7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie użytkowanej przeglądarki.

  8. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies może spowodować częściową lub całkowitą niedostępność Serwisu.

 5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

   1. Konfiguracji Serwisu, rozumianej jako dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. Świadczenia usług reklamowych poprzez prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 6. Określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies:

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

  2. Zmiany ustawień, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą właściwych ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji wykorzystywanej usługi.

  3. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany stosowanych ustawień w szczególności w sposób, umożliwiający blokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź informujący Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

  4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), jak również w plikach pomocy technicznej.

  5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 7. Udostępnianie i transfer danych osobowych:

  1. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, bez wiedzy i zgody ich dysponenta udzielanej każdorazowo przed ich przekazaniem.

  2. Dysponent danych osobowych każdorazowo jest informowany o konieczności przekazania określonych informacji, o celu i zakresie ich przekazania oraz o podmiocie, na rzecz którego będzie dokonane przekazanie.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na skutek żądania władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub prawomocne orzeczenia uprawnionych organów państwowych.

  4. Ujawnienie danych osobowych może być spowodowane koniecznością przeprowadzania w ramach przedsiębiorstwa Administratora audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

  5. Administrator nie udostępnia odpłatnie lub pod tytułem darmym danych osobowych stronom trzecim, jak również nie dokonuje na rzecz stron trzecich transferu danych osobowych podanych przez Użytkowników, a które to informacje mogłyby zostać przez te strony trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 8. Korzystanie z serwisu:

  1. Zwykła wizyta: podczas zwykłej wizyty w Serwisie nie występuje konieczność udostępniania żadnych danych osobowych. Udostępnienie danych może nastąpić jedynie w przypadku kontaktu elektronicznego z Administratorem, w zakresie określonym przez dysponenta danych.

  2. Newsletter: zamówienie newslettera dystrybuowanego przez Administratora odbywa się za pośrednictwem przekazania Administratorowi adresu e-mail Użytkownika poprzez wypełnienie stosownego formularza lub udzielenie stosownej zgody. Celem rezygnacji z newslettera Użytkownik winien przesłać na jego adres dystrybucyjny informację o rezygnacji z jego subskrypcji lub zmodyfikować ustawienia indywidualnego konta użytkownika w Serwisie.

  3. Korzystanie z usług on-line: korzystanie z usług dostępnych on-line wymaga rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem stosownego formularza, wypełnianego danymi teleadresowymi oraz rejestrowymi lub za pośrednictwem wypełnionego zamówienia przesyłanego pocztą elektroniczną. Dane przekazane przez formularz rejestracyjny wykorzystywane są celem realizacji zamówionej przez użytkownika usługi.

 9. Dostęp do danych osobowych:

  1. Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik dostarczający Administratorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, przez co może je modyfikować lub poprawiać.

  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisu lub poprzez elektroniczny kontakt z Administratorem z prośbą o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych.

  3. Po otrzymaniu i przetworzeniu wskazanej prośby, Administrator podejmuje wszelkie stosowne działania mające na celu jej spełnienie, pod warunkiem, że wskazana prośba pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 10. Bezpieczeństwo i integralność danych:

  1. Zabezpieczenie danych osobowych jest realizowane poprzez odpowiednią politykę oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wdrożone i stosowane przez Administratora. Jednakże nawet pomimo zachowania należytej staranności oraz dbałości, nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niesie transfer danych przez media elektroniczne. Celem minimalizacji ryzyka Administrator ogranicza dostęp do powierzonych i przetwarzanych danych do osób, które muszą znać te informacje celem realizacji zamawianych przez Użytkowników usług. Osoby otrzymujące dostęp do danych osobowych z ramienia Administratora mają obowiązek zachowania ich w poufności.

  2. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywanie tylko przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji zamówionej przez Użytkownika usługi lub do momentu zażądania przez niego zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcie ze zbioru.

 11. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich:

  1. Zamieszczone w serwisie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych lub współpracujących z Administratorem.

  2. W przypadku serwisów podmiotów trzecich może obowiązywać inna polityka prywatności, różniąca się od niniejszej.

 12. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik:

  1. Akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin Serwisu;

  2. Dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz uzupełnionych samodzielnie w trakcie korzystania z serwisu; w celu realizacji usług oferowanych i zamówionych przez Użytkownika.

 13. Administrator danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w następujących celach: realizacji umów zawartych przez Użytkownika i Administratora, marketingowych, przesyłania informacji handlowych oraz w związku z rejestracją w serwisie.

 14. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików cookies:

  1. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu zgodnie z aktualnie prowadzoną Polityką Prywatności. Dokument w formie zmodyfikowanej obowiązuje od daty jego ogłoszenia w serwisie.

  2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  


Przejdź do strony głównej